Een persoonlijke, respectvolle en betaalbare uitvaart 
 
 

Onze privacyverklaring 


Privacyverklaring voor nabestaanden


Sociale Uitvaartzorg Nederland, ook handelend onder de naam Gelderse Uitvaartzorg, verder te noemen Sociale Uitvaartzorg Nederland, gevestigd in Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68425797 en 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer: 085 – 060 89 88 verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.


Sociale Uitvaartzorg Nederland, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de overledene en haar opdrachtgever(s) die Sociale Uitvaartzorg Nederland opdracht geeft om de uitvaart te organiseren, vorm te geven en uit te voeren en alle werkzaamheden daar omheen welke verbandhouden met de uitvaart zoals contact met verzekeringen, overheidsinstanties etc.


Sociale Uitvaartzorg Nederland gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.


Sociale Uitvaartzorg Nederland behoudt zich ten alle tijden het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en zo de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.


Sociale Uitvaartzorg Nederland handelt namens de Europese Wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Persoonsgegevens:


Sociale Uitvaartzorg Nederland verzamelt persoonsgegevens om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken re regelen en te organiseren.
Gegevens van de overledene en opdrachtgever die Sociale Uitvaartzorg Nederland verzameld zijn:


1. NAW gegevens
2. Geboortedatum
3. Geboorteplaats
4. Telefoonnummer en emailadres (alleen van opdrachtgever)
5. BSN nummer
6. Burgerlijke staat van de overledene
7. Moment van overlijden: dag, uur en plaats
8. Verzekeringspolissen met daarbij horende persoonlijke gegevens


De persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem dat wordt beveiligd met een      gebruikersnaam en wachtwoord.


Sociale Uitvaartzorg Nederland verstrekt en wisselt aan niemand gegevens uit.


Sociale Uitvaartzorg Nederland deelt geen persoonsgegevens en gedetailleerde informatie over een afscheid of uitvaart met personen anders dan de opdrachtgever en derden die een zakelijke dienstverlening aanbieden ten behoeve van het vormgeven van de uitvaart.

Bewaren persoonsgegevens


Sociale Uitvaartzorg Nederland bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever voor een periode van 5 jaar. Gegevens van de overledene blijven langer bewaard.

Persoonsgegevens bij aanvraag van informatie of een kostenbegroting


Indien Sociale Uitvaartzorg Nederland over persoonsgegevens beschikt welke verkregen zijn door invullen van formulieren op de website van Sociale Uitvaartzorg Nederland dan worden die uitsluitend gebruikt voor het doel van de aanvraag. Deze gegevens worden na behalen van het doel verwijderd uit het systeem van Sociale Uitvaartzorg Nederland. Een uitzondering zijn de gegevens die verstrekt zijn voor het uitbrengen van een vrijblijvende kostenbegroting voor een uitvaart die op korte termijn te verwachten is. In dit geval gelden de regels zoals vermeld in deze privacy verklaring.


Vragen en informatie


Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via de mail: info@socialeuitvaartzorg.nl