Een persoonlijke, respectvolle en betaalbare uitvaart 
ieder mens verdient een waardig afscheid
 

Bijzondere bijstand


In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van een uitvaart. 


Bijzondere bijstand is een vorm van financiële ondersteuning die wordt verstrekt door gemeenten aan mensen met een laag inkomen en weinig vermogen, en die bepaalde bijzondere kosten moeten maken waarvoor zij geen of onvoldoende eigen middelen hebben.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te weten over het aanvragen van bijzondere bijstand voor een uitvaart:

  • Neem zo snel mogelijk contact op met de sociale dienst of het gemeenteloket van uw gemeente om informatie te krijgen over de mogelijkheden voor bijzondere bijstand voor een uitvaart. Zij kunnen u informeren over de specifieke voorwaarden en procedures die gelden in uw gemeente.
  • Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, moet u meestal voldoen aan bepaalde criteria, zoals een laag inkomen en weinig vermogen. De gemeente zal een onderzoek uitvoeren naar uw financiële situatie om te bepalen of u in aanmerking komt.
  • De gemeente zal u vragen om een aanvraagformulier in te vullen en bepaalde documenten te verstrekken, zoals bewijs van inkomen, bankafschriften en offerte van Sociale Uitvaartzorg Nederland. Zorg ervoor dat u alle gevraagde documenten op tijd en volledig indient.
  • De gemeente zal uw aanvraag beoordelen op basis van de verstrekte informatie en de geldende regels. Ze zullen kijken naar uw financiële situatie en bepalen of u recht hebt op bijzondere bijstand voor de uitvaartkosten.
  • Na de beoordeling ontvang u een schriftelijk besluit van de gemeente over uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, zal de gemeente de bijzondere bijstand rechtstreeks aan Sociale Uitvaartzorg Nederland uitkeren, afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt.


Het is belangrijk om op tijd contact op te nemen met de gemeente en de aanvraag voor bijzondere bijstand in te dienen, omdat de procedure enige tijd kan vergen. De specifieke regels en voorwaarden kunnen verschillen per gemeente, dus het is raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met uw gemeente voor gedetailleerde informatie. Ervaring leert dat een aanvraag voor bijzondere bijstand de zelfde dag al beoordeeld zal worden.


Sociale Uitvaartzorg kan u ondersteuning bieden bij de aanvraag van bijzondere bijstand. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via nummer: 085-0608988 of vul het onderstaand aanvraagformulier in. 


Let op: u kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen indien overlijden plaats heeft gevonden.