Verzekering

Bent u voor uw uitvaart verzekerd? Dan kan Sociale Uitvaartzorg Nederland uw polis kosteloos overnemen.
Door het overnemen van de polis zal de verzekering de polis aan Sociale Uitvaartzorg Nederland uitbetalen.
De uitvaartkosten zal met het uitbetalen van de polis worden verrekend.
Wanneer er sprake is van een positief verschil, zal het restant door de verzekeraar of Sociale Uitvaartzorg Nederland aan de erfgename overgemaakt worden.
Er komt veel kijken na een overlijden en er dienen veel zaken geregeld te worden.
Om u zo goed mogelijk te ontzorgen, raden wij u aan om bijvoorbeeld de verzekeringspolis al klaar te leggen als wij na een overlijden naar u toe komen.

Akte van cessie

Om de polis over te nemen maakt Sociale Uitvaartzorg Nederland een akte van cessie op. Deze dient door de erfgename of opdrachtgever van de uitvaart getekend te worden.

Verzekerd bij DELA, Monuta, Yarden, Klaverblad, etc.?

Dan kunt u ook bij Sociale Uitvaartzorg Nederland voor de uitvaart terecht.
Wij kunnen dan ook de polis van u overnemen.
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u contact met ons opnemen.
Ook wanneer u meer vragen heeft over het financiële aspect rondom de uitvaart en als wij u kunnen bijstaan bij het aanvragen van een bijzondere bijstand bijvoorbeeld.

Geen verzekering?

Indien u niet verzekerd bent dan dient de uitvaart direct na opdracht voldaan te worden. Dat kan door middel van overmaking naar ons bankrekeningnummer, maar ook contante of per pinbetaling.

Geen financiële middelen?

Mogelijk kunt u een beroep doen op een bijzondere bijstand van uw gemeente.
Zie voor meer informatie “betaling“op deze website.

Aangifte van overlijden

De schouwarts geeft een A- en B-bewijs af. Sociale Uitvaartzorg Nederland zal deze verklaringen meenemen om aangifte te doen van overlijden bij de gemeente.
Goedkope crematie arnhem