Betaling

Om de kosten van de uitvaart zo laag mogelijk te houden, dient de betaling van de uitvaart per direct na verlenen van de opdracht voor uitvoer van de uitvaart voldaan te worden.

Betaling via de bank:

Betaling kan geschieden door overmaken van het totaalbedrag onder vermelding van het factuurnummer aan:
NL32RABO0317622293

Betaling contant of pin:

Ook is het mogelijk om na het geven van de opdracht tot uitvoer van de uitvaart contant of per pin te betalen.

Schuldsanering en onder bewind?

Sociale Uitvaartzorg Nederland kan voor u contact opnemen met uw bewindvoerder om te komen tot een budget om de uitvaart uit te voeren.

Verzekerd?

Is er een verzekering voor de uitvaart dan neemt Sociale Uitvaartzorg Nederland de polis mee.
Er zal een acte worden opgesteld welke ondertekend dient te worden door de erfgename of opdrachtgever, waardoor de uitbetaling van de polis aan Sociale Uitvaartzorg Nederland zal gebeuren.
Indien er sprake is van een positief verschil dan zal deze worden overgemaakt aan de erfgename.
Bij een negatief verschil dient er bijbetaald te worden. Dit bedrag dient bij opdracht voldaan te worden.

Bijzondere bijstand:

Indien er geen financiële ruimte is om een uitvaart te betalen en ook geen verzekering, dan kan er een beroep gedaan worden op een bijzondere bijstand van de sociale dienst van uw gemeente.
Een bijzondere bijstand dient aan de gemeente terugbetaald te worden.
Door de uitvaart uit te laten voeren door Sociale Uitvaartzorg Nederland, betaalt u niet te veel voor de uitvaart waardoor het aan te vragen bedrag voor de bijstand ook beperkt blijft.
De gemeente maakt het geld over naar Sociale Uitvaartzorg Nederland.
Sociale Uitvaartzorg Nederland denkt graag met u mee om te komen tot een persoonlijke, respectvolle en betaalbare uitvaart.
Om de uitvaart ook betaalbaar te houden, hebben wij de betalingsvoorwaarden opgesteld zoals deze hier vermeld worden.
Heeft u vragen, neemt u dat contact met ons op.
Goedkope crematie arnhem